- homepage

- partners

- media : news

Vlaamse gemeenschapscommissie

Het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan kwaliteit en creatie. Ook voor mensen in plaatsen en situaties die niet binnen de gewone canon van publiek en culturele belevenisplek gevat worden blijft kunst een wezenlijk aandeel in de menselijke ervaring. Organisaties die hier inspanningen leveren kunnen op onze steun rekenen

COCOF

Escapades is een 'formidable' project. Het beantwoordt aan een zeer belangrijke taak: de toegang tot cultuur voor iedereen. Hier verplaatst cultuur zich om mensen aan te spreken daar en waar het meest nodig is.

National Lottery
En van de kerntaken van de Nationale Loterij bestaat erin om een belangrijk deel van haar inkomsten naar de maatschappij te laten terugvloeien. Sedert 80 jaar begeleidt en ondersteunt 0ij tal van projecten van verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk oogmerk. Zo wordt er jaarlijks meer dan 200.000.000 toegekend aan de meest diverse maatschappelijke projecten. En dit wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt door de spelers van de Nationale Loterij!