Brussel Vlaanderen

World Wide Music Festival

De Vlaamse overheid-Coördinatie Brussel steunt projecten waar muziek in zit en die de wereld naar Brussel en Vlaanderen halen.

 

BHG-RBC

World Wide Music Festival

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest is verheugd projecten die het gewest tussen de grote culturele metropolen plaatst te kunnen steunen.

 

Mobile Music Playground

Is blij projecten te steunen die door middel van muziek de sociale cohesie van onze samenleving bevorderen.

 

Vlaamse gemeenschapscommissie

Escapades

Het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan kwaliteit en creatie. Ook voor mensen in plaatsen en situaties die niet binnen de gewone canon van publiek en culturele belevenisplek gevat worden blijft kunst een wezenlijk aandeel in de menselijke ervaring. Organisaties die hier inspanningen leveren kunnen op onze steun rekenen

 

Mobile Music Playground

Het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan kwaliteit en creatie. Ook voor Kinderen in de lagere scholen. Muziek kan ook daar een wezenlijk aandeel in de menselijke ervaring zijn. Organisaties die hier inspanningen leveren kunnen op onze steun rekenen.

 

COCOF

Escapades

Escapades is een 'formidable' project. Het beantwoordt aan een zeer belangrijke taak: de toegang tot cultuur voor iedereen. Hier verplaatst cultuur zich om mensen aan te spreken daar en waar het meest nodig is.

 

National Lottery

Escapades

Eén van de kerntaken van de Nationale Loterij bestaat erin om een belangrijk deel van haar inkomsten naar de maatschappij te laten terugvloeien. Sedert 80 jaar begeleidt en ondersteunt 0ij tal van projecten van verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk oogmerk. Zo wordt er jaarlijks meer dan € 200.000.000 toegekend aan de meest diverse maatschappelijke projecten. En dit wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt door de spelers van de Nationale Loterij!

 

Coördinatie Brussel / Vlaamse Overheid

Mobile Music Playground

De Vlaamse Overheid, Coördinatie Brussel houdt van muzikale projecten die een stad één proberen te maken.