BHG-RBC

Escapades

Is blij projecten te steunen die door middel van muziek de sociale cohesie van onze samenleving bevorderen.

 

Vlaamse gemeenschapscommissie

Escapades

Het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan kwaliteit en creatie. Ook voor mensen in plaatsen en situaties die niet binnen de gewone canon van publiek en culturele belevenisplek gevat worden blijft kunst een wezenlijk aandeel in de menselijke ervaring. Organisaties die hier inspanningen leveren kunnen op onze steun rekenen

 

COCOF

Escapades

ESCAPADES komt tegemoet aan een bekommernis van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF): de democratisering van cultuur of hoe de belemmeringen voor cultuurparticipatie weg te nemen en hoe cultuur toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

National Lottery

Escapades

En van de kerntaken van de Nationale Loterij bestaat erin om een belangrijk deel van haar inkomsten naar de maatschappij te laten terugvloeien. Sedert 80 jaar begeleidt en ondersteunt 0ij tal van projecten van verenigingen met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk oogmerk. Zo wordt er jaarlijks meer dan 200.000.000 toegekend aan de meest diverse maatschappelijke projecten. En dit wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt door de spelers van de Nationale Loterij!

 

FeDERATION Wallonie-Bruxelles

Escapades

De Huizen van Justitie van de Federatie Wallonia-Brussel zijn verheugd dat (ex)gedetineerden meewerken aan een klassieke muzikale escapade.