music projects for brussels is een VZW die 3 nieuwe vormen van festivals en / of concerten concipieert en produceert in en voor Brussel, waar we met liefde wonen en werken. We delen graag wat we doen met de rest van de wereld.

 Mobile Music Playground  - concerten door & voor alle kinderen in de lagere scholen van het Brussels Gewest

escapades - een serie concerten gegeven door de beteren in de muziekwereld voor mensen die niet met volle goesting ergens verblijven. Bijvoorbeeld in de gevangenis, op straat, een rusthuis, een ziekenhuis, een instelling voor geestelijke aandoeningen “Schoon Zicht” genaamd…

waarden

We maken concerten en festivals. We streven ernaar om elk concert het best mogelijke te laten zijn. Om de best mogelijke interactie te hebben tussen Publiek, Musicus en Muziek.

We geloven passioneel in het delen van wat we doen met zoveel mogelijk mensen, komende uit alle mogelijke sociale of etnische achtergrond. We geloven zelfs dat het een burgerlijke noodzaak is. Het kan ook een weg zijn opdat de klassiek muziek zijn sociale relevantie herwint.

We innoveren op basis van een uitgebreide en beproefde know-how.

We geloven dat authenticiteit een van de belangrijkste eigenschappen is om tot ‘waarde’ te komen.